พระเครื่องเอเซีย

���������������������������������������, ���������������������������������������������������, ���������������������������������

ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย หรือ MAHAKALA (บาลี) หรือ GONPO (ธิเบต) เทพเจ้าแห่งโภคทรัพย์

ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย  หรือตามความเชื่อทางอินเดียนับถือพระองค์ท่านในฐานะ เทพแห่งสงคราม และ เทพผู้ประทานโชคลาภ และความสุข เชื่อกันว่าเป็นเทพที่อวตารมาจากพระศิวะ

ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าไปในจีน และธิเบต ซึ่งได้แยกตัวออกมาเป็นวัชรยาน ของสายธิเบต จึงได้สร้างความเชื่อ ว่าเทพมหากาฬ เป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาธรรมมะ และพระพุทธศาสนา (คล้ายท้าวจตุโลกบาลของทางพุทธบ้านเรา)  เชื่อกันว่า ท่านเป็นปางอวตารของพระไวโรจนะพุทธเจ้าในปางโกรธเกรี้ยวดุดัน ในการสยบมาร และผู้ที่เคารพนับถือปฏิบัติธรรมในสายนี้ จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ท่านให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติธรรมและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป็นที่สุด

ตามคติมหายาน เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิงเอี้ย ท่านเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลซึ่งเชื่อกันว่า ท่านก็คือท้าวกุเวร เป็นผู้ดูแลทรัพย์ทั้งหลายในแผ่นดิน และเป็นผู้ให้พรในด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภแก่ผู้ที่นับถือ

ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิงเอี้ย ตามที่มีการบันทึกในอีกตำนานหนึ่ง ตามคติทางจีน ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ยท่าน เป็นเทพเจ้าของลัทธิเต๋าองค์หนึ่ง ที่มีหน้าที่ดูแลกิจการค้าขาย และ โภคทรัพย์ทั้งหลาย รวมไปถึงทรัพย์ในดินทั้งหมด จึงทำให้พ่อค้าทั้งหลายให้ความเคารพนับถือมาก ถึงกับมีการสร้างศาลเจ้าของท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ย โดยเฉพาะในหมู่บ้าน หรือในเมืองที่กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง เพราะท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ยท่านขึ้นชื่อในเรื่องการพิทักษ์ความยุติธรรม และ ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาในการทำการค้า

ปัจจุบันจะมีการทำการบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ยในวันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ของทุกปี โดยจะมีการคำนวนตามตำราโบราณ ถึงทิศ และ เวลา ที่ท้าวเวสสุวรรณ หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะ เสด็จมา เมื่อถึงวันนั้น ลูกหลานจีนก็จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ โดยตั้งโต๊ะให้หันไปในทิศที่ท่านจะมาแล้วทำการสักการะ และอธิษฐานขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต


(ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าบทความ)

 

แสดง 1-12 จาก 13 รายการ