พระเครื่องเอเซีย

������������������������

พระปิดตา หรือ พระมหากัจจายน์, พระสังกัจจายน์ หรือ พระภควัมบดี

คำว่า "ภควัมบดี" หรือ "ภควัมปติ" แปลว่า "ผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า" อันเป็นอีกนามหนึ่งของพระมหากัจจายน์ หนึ่งในพระสาวกผู้ทรงเอกทัคคะ (เป็นเลิศ) ๘๐ รูป ของพระพุทธองค์ 

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าบทความ)

คาถาบูชาพระภควัมบดี ธัมมะจักกัง ปะทังสุตวา พุทชิตวา อมตังปะทัง สันติเก อะระหาโลเก โลกานัง หิตะการะนา ภันเต คะวัมปะติ นามะ ติสุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร อะระโหเชฎถะโก มุนิ นัตถิเถโร สะโมอินทะ คันทัพพา อะสุระเทวา สักโก พรหมาภิปูชิโต นะโมพุทธธัสสะ คะวัมปะติสสะ นะโมธรรมมัสสะ คะวัมปะติสสะ นะโมสังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ สุขา สุขะ วะรัง ธัมมัง ธัมมะ จักกัง ปะวะรัง นิฏฐิตัง

แสดง 1-12 จาก 76 รายการ