พระเครื่องเอเซีย

���������������������������������

พระชัยวัฒน์

หรือ พระชัย หรือ พระไชย ได้มีปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า ว่าเป็นตำรับการสร้างของสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว และ สมเด็จฯ ท่านยังเป็นผู้รจนาพระคาถาพาหุงมหากา ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ได้ทรงสวดสาธยายเป็นประจำ จนมีชัยชนะในการศึกมาตลอด โดยมีนัยยะว่า "ปราบมาร ได้ชัยชนะ" ด้วยแต่เดิมมีความมุ่งหมายที่จะอัญเชิญไปในการเสด็จออกพระราชสงคราม ก็ได้มีการอัญเชิญให้ประดิษฐานทั้งทางเรือ และบนหลังช้าง ในยามที่กองทัพออกศึกสงครามต่อมาจึงมีการอัญเชิญพระชัยวัฒน์มาในงานพระราช พิธีต่างๆ เช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีโสกันต์ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการสร้างพระชัยประจำรัชกาลต่างๆ และได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระบรมมหาราชวัง พระชัยวัฒน์ที่สร้างกันในภายหลัง ส่วนใหญ่จะนิยมสร้างให้มีขนาดเล็กกว่าพระกริ่ง โดยจะนิยมสร้างคู่กันกับพระกริ่ง เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กได้ห้อยบูชาได้ อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นนัยยะแห่งชัยชนะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บูชา

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระชัยวัฒน์ได้ในหน้าบทความ


แสดง 1-6 จาก 6 รายการ