พระเครื่องเอเซีย

ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย, พระบูชา, ไฉ่ซิงเอี้ยทรงกิเลน เนื้อทองผสมหล่อโบราณ

โทรสอบถาม yi-wi
฿0.00
ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย, พระบูชา, ไฉ่ซิงเอี้ยทรงกิเลน เนื้อทองผสมหล่อโบราณ หล่อหนา ด้านหลังมีคาถาภาษาธิเบต
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย
  • รหัสสินค้า : 000245

รายละเอียดสินค้า ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย, พระบูชา, ไฉ่ซิงเอี้ยทรงกิเลน เนื้อทองผสมหล่อโบราณ

ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ไฉ่ซิงเอี้ย, พระบูชา, ไฉ่ซิงเอี้ยทรงกิเลน เนื้อทองผสมหล่อโบราณ หล่อหนา ด้านหลังมีคาถาภาษาธิเบต ขนาดกว้าง 2 นิ้ว * สูง 2.5 นิ้ว ตามคติมหายาน เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิงเอี้ย ท่านเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลซึ่งเชื่อกันว่า ท่านก็คือท้าวกุเวร เป็นผู้ดูแลทรัพย์ทั้งหลายในแผ่นดิน และเป็นผู้ให้พรในด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภแก่ผู้ที่นับถือ

   

         ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือไฉ่ซิงเอี้ย ตามที่มีการบันทึกในอีกตำนานหนึ่ง ตามคติทางจีน ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ไฉ่ซิงเอี้ยท่าน เป็นเทพเจ้าของลัทธิเต๋าองค์หนึ่ง ที่มีหน้าที่ดูแลกิจการค้าขาย และ โภคทรัพย์ทั้งหลาย รวมไปถึงทรัพย์ในดินทั้งหมด จึงทำให้พ่อค้าทั้งหลายให้ความเคารพนับถือมาก ถึงกับมีการสร้างศาลเจ้าของท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ย โดยเฉพาะในหมู่บ้าน หรือในเมืองที่กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง เพราะท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ยท่านขึ้นชื่อในเรื่องการพิทักษ์ความยุติธรรม และ ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาในการทำการค้า

         ปัจจุบันจะมีการทำการบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือไฉ่ซิงเอี้ยในวันขึ้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ของทุกปี โดยจะมีการคำนวนตามตำราโบราณ ถึงทิศ และ เวลาที่ท้าวเวสสุวรรณ หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะ เสด็จมา เมื่อถึงวันนั้น ลูกหลานจีนก็จะจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ โดยตั้งโต๊ะให้หันไปในทิศที่ท่านจะมาแล้วทำการสักการะ และอธิษฐานขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และ ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

         ลักษณะพิเศษของท้าวเวสสุวรรณ หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภคือ มีรูปร่างล่ำสันแข็งแรง มีใบหน้าดำเสมือนก้นหม้อ คิ้วชี้ ตาโปน มือหนึ่งถือแส้เหล็ก อีกมือหนึ่งถือทองแท่ง (เป็นนัยยะแห่งการลงทัณฑ์เมื่อคดโกง และให้รางวัลเมื่อซื่อสัตย์สุจริต แก่ผู้ที่ทำการค้า) ทรงพาหนะคือเสือดำ ในบางครั้งจะมีกระรอกแห่งโภคทรัพย์อยู่ข้างกาย     

         ว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่านเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์มาก สามารถเรียกลมเรียกฝน บันดาลฟ้าผ่า ก่อโรคระบาด ควบคุมภัยธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งยังสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่เคารพนับถือท่าน ได้ประโยชน์จากการค้าที่ซื่อสัตย์สุจริต นำความร่ำรวย โชคลาภ และสิริมงคลมาสู่สานุศิษย์ ต่อมาในภายหลัง นอกจากขอเรื่องโชคลาภเงินทองแล้ว ก็ยังมีการไปอธิษฐานขอลูกขอหลาน ขอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากท่านอีกด้วย

         เดิมไฉ่ซิงเอี้ยหรือท้าวเวสสุวรรณท่านมีชื่อว่า "จ้าวกงหมิง" ใน ระหว่างที่มีชีวิตได้มาปฏิบัติธรรมในถ้ำแห่งหนึ่ง ที่ภูเขาเอ๋อเหมย (สำนักง่อไบ๊) จนในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นเซียนที่นี่ ต่อมาในภายหลังเมื่อท่านละสังขารแล้ว จึงได้รับการอวยยศจากเง็กเซียนฮ่องเต้ ให้เป็นไฉ่ซิงเอี้ยหรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ         

         ท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หรือ เทพมหากาฬ  ตามความเชื่อทางอินเดีย นับถือพระองค์ท่าน ในฐานะเทพแห่งสงคราม และ เทพผู้ประทานโชคลาภ และความสุข เชื่อกันว่าเป็นเทพที่อวตารมาจากพระศิวะ

         ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าไปในจีน และ ธิเบตซึ่งได้แยกตัวออกมาเป็นวัชรยาน ของสายธิเบต จึงได้สร้างความเชื่อ ว่าท้าวเวสสุวรรณ หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็น เทพผู้พิทักษ์รักษาธรรมมะ และพระพุทธศาสนา (คล้ายท้าวจตุโลกบาลของทางพุทธบ้านเรา)  เชื่อกันว่า ท่านเป็นปางอวตารของพระไวโรจนะพุทธเจ้าในปางโกรธเกรี้ยวดุดัน ในการสยบมาร และผู้ที่เคารพนับถือปฏิบัติธรรมในสายนี้ จะได้รับความคุ้มครองจากพระองค์ท่านให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงในการปฏิบัติ ธรรมและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป็นที่สุด

************************

         อีกความเชื่อหนึ่ง ในเรื่องกำเนิดของท้าวเวสสุวรรณ หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภมี อยู่ว่า ในหลายกัลป์ก่อน ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับพุทธทำนายพยากรณ์ไว้ แล้วว่าจะได้บรรลุธรรม สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ต่อมาได้เกิดลำพองตน เข้าใจผิดต่อคำชี้แนะของครูบาอาจารย์ จนได้ประพฤติผิดศีล และประสบกับความตก ต่ำลง จนสิ้นบุญไปในที่สุด  ด้วยแรงแห่งอกุศลกรรมที่ทำไว้ จึงทำให้ต้องไปเกิดในอบายภูมิบ้าง ตกนรกหมกไหม้ และมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จนถึงยุคหนึ่งในปลายพุทธกาล ก็ได้มาเกิดเป็นพญามาร มีสามเศียร หกแขน สี่ขา และเมื่อถือกำเนิดมาก็ได้นำเอาโรคระบาด  ข้าวยากหมากแพง สงคราม และ ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ มาด้วย ทำให้โลกมนุษย์ได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วหน้า

         หลังจากเกิดมาได้เก้าวัน มารดาผู้ให้กำเนิดพญามารก็ตายลง ประชาชนเห็นดังนั้นจึงได้นำมารน้อยและศพของ มารดา ไปทิ้งไว้เสียในป่าช้า มารน้อยจึงได้อาศัยดื่มเลือดของมารดา และกัดกินซากศพ เพื่อประทังชีวิต ต่อมาเรื่อยๆ ก็ทำให้มีพละกำลัง และมีฤทธิ์ มาก  จนเป็นพญามารที่นำโรคระบาดร้ายแรงถึงสี่ร้อยสี่ชนิดมาสู่โลกมนุษย์  ต่อมาพญามารก็ได้ไปเที่ยวอาละวาด ปราบเหล่าอมนุษย์ อสูรกาย ภูติผีปีศาจต่างๆ เป็นจำนวนมาก

         ขณะนั้นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและพระโพธิสัตว์ธาราเขียวก็ ได้เล็งเห็นด้วยทิพจักษุ ว่าถึงเวลาที่จะมาโปรดพญามารร้ายตนนี้ ให้ได้บรรลุธรรม จึงได้เนรมิตกาย เป็นเทพที่มีศีรษะเป็นม้า และโพธิสัตว์ธาราในภาคดุร้ายกราดเกรี้ยว เพื่อมาปราบพญามารโดยเฉพาะจึงได้รุดมาทำการต่อสู้กับพญามาร จนท้ายที่สุด ก็ได้ใช้เทพศาตรา ปักไปที่หน้าอกของพญามาร เพื่อเป็นการกำจัดความผิดบาปทั้งปวงของพญามารที่ ผ่านมาให้หมดสิ้นไป  ในนาทีที่ได้เสวยความเจ็บปวดจนถึงที่สุดนั้น พญามารก็ได้รับการชำระล้างบาป และได้รับการแสดงธรรมจากพระโพธิสัตว์ จนได้บรรลุธรรมในที่สุด  และจึงได้ปฏิญาณตัว ขอเป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาพระธรรมและพระพุทธศาสนา ด้วยอานิสงค์นี้ จึงทำให้รูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวของพญามารได้เปลี่ยนมาเป็นท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพที่มีพระวรกายเป็นสีดำ

                        การเปลี่ยนร่างอันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของพญามาร มาเป็นท้าวเวสสุวรรณ,เทพเจ้าแห่งโชคลาภนี้ แท้จริงแสดงนัยยะ แห่งการใช้ความเมตตาและปัญญา ในการเอาชนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตน เมื่อเกิดพุทธิปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม จากพญามารก็กลับเป็นเทพ, ได้พบบันทึกในพระคัมภีร์ของธิเบต เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภว่า ทรงเป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจ และความยิ่งใหญ่ หน้าตาที่ดุดันน่ากลัว แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ (ไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไป), ทรงยืนอยู่ในท่ามกลางเปลวเพลิง เป็นสัญลักษณ์ แห่งการที่ศัตรูไม่อาจจะขัดขืนได้, พระหัตถ์ขวา ทรงวัชระที่ชูขึ้นสูง  เป็นสัญลักษณ์แห่งการใช้ปัญญาอันเฉียบคม ในการตัดรากเหง้าของสรรพกิเลสให้หมดสิ้น, ทรงยืนอยู่บนซากศพ แสดงถึงความดับสูญของสรรพกิเลส ประดุจดั่งซากศพที่ไม่อาจฟื้นคืนชีวิตได้อีกฉะนั้น

 

                      ลักษณะสำคัญของท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ผิวพระวรกายดำ มีสามตา คิ้วดกชี้ ตาปูดโปน หน้าตาดุดัน ทรงสวมมงกุฎที่ประดับด้วยหัวกะโหลกขนาดเล็ก ห้าหัว  มีพระพุทธองค์เล็กๆ อยู่ในมวยผม พระหัตถ์ขวาทรงวัชระที่ชูขึ้นสูง พระหัตถ์ซ้ายปล่อยลง หรือบางครั้งทรงถือประคำกระโหลก หรือนาคบาศก์ หรือเทพศาสตราชนิดอื่น  

                      อีกความเชื่อหนึ่ง เชื่อว่าเป็นภาคอวตารของเจ้าแม่กวนอิมที่จะไปช่วยสรรพสัตว์ที่กำลังเดือดร้อนให้พ้นจากความทุกข์โดยไม่ต้องร้องขออ้อนวอนใด ๆ

                      ปัจจุบัน วัดทุกวัดในธิเบต จะมีพิธีสวดมนต์บูชาท้าวเวสสุวรรณ, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพมหากาฬใน ยามพลบค่ำ และจะมีพิธีบูชาใหญ่ประจำปี เป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนเต็มๆ ในเก้าวันสุดท้ายทางจันทรคติ  ซึ่งเป็นพิธีที่ต้องมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี โดยบรรดาลามะ และลูกศิษย์ลูกหาที่มีความนับถือในพระองค์ท่าน  ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่มีโอกาส ได้ร่วมในพิธี จะได้รับความคุ้มครองจากองค์ท่าน  ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสุขสำเร็จในชีวิต ตามที่ปรารถนาทุกประการ          
   

          คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ, ไฉ่ซิงเอี้ย, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

          จุดธูป ๙ ดอก  บูชาพร้อมกับกุหลาบแดง ๙ ดอก ตั้งนะโม ฯ ๓ จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, บิดามารดา, ครูบาอาจารย์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

          ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง  ธะนะกาโม  ละเภทะนัง   อัตถิกาเย  กายะยายะ  เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

          อิติปิโส  ภะคะวา  ยมราชาโน  ท้าวเวสสุวรรณโณ  มรณังสุขัง  อรหังสุคโต  นะโมพุทธายะ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ  จาตุมหาราชิกา  ยักขะพันตา  ภัทภูริโต  เวสสะพุสะ  พุทธัง อรหัง  พุทโธ

          ท้าวเวสสุวรรณโณ   นะโม  พุทธายะ ฯ   

 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ, ไฉ่ซิงเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆ ได้ที่หน้าบทความ

 

NO. b049

 

www.asiamulet.net "พระเครื่องเอเซีย"

สนใจติดต่อสอบถามบูชาพระเครื่อง

โทร. 081-4726519 / 081-4726668

*พระเครื่อง ทั่วไทย พระเครื่อง ทั่วทิศ 

คลิก พระเครื่องเอเซีย*

 

***คลิกวิธีการชำระเงินได้ที่นี่ครับ***