พระเครื่องเอเซีย

ภควัทคีตา


฿0.00
เธอมีสิทธิ์ที่จะทำงานแต่เพียงตามหน้าที่เท่านั้น ,เธอไม่มีสิทธิ์ในผลของงานความปรารถนาในผลของงาน,ไม่ควรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เธอทำงานในขณะเดียวกัน, ก็ไม่ควรเกียจคร้านที่จะทำงาน จงปฏิบัติงานทั้งปวงด้
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมะเพื่อชีวิต
  • รหัสสินค้า : 000438

รายละเอียดสินค้า ภควัทคีตา

เธอมีสิทธิ์ที่จะทำงานแต่เพียงตามหน้าที่เท่านั้น , เธอไม่มีสิทธิ์ในผลของงาน
 
ความปรารถนาในผลของงาน , ไม่ควรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เธอทำงาน
ในขณะเดียวกัน , ก็ไม่ควรเกียจคร้านที่จะทำงาน
จงปฏิบัติงานทั้งปวงด้วยใจที่ไม่พะวงถึงผลของมัน
จงทำใจยอมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว
การทำใจรับได้เสมอกันเช่นนี้เรียกว่า " โยคะ "
ผู้ที่รู้แจ้งตามความเป็นจริง , ย่อมละวางจากผลของการกระทำ "กรรม"
เขาย่อมหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งการเกิด , หลุดพ้นจากภาวะแห่งทุกข์ทั้งปวง
ผู้ที่มีใจไม่หวั่นไหวในยามทุกข์ , ไม่หลงระเริงในยามสุข ,
 
ละแล้วซึ่งความโกรธและความโลภ ,ไม่หลงในราคะ , ไม่หวาดกลัว เขาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาตั้งมั่น