พระเครื่องเอเซีย

พระสังกัจจายกรุวัดขวาง เนื้อทองเหลืองเก่า

โทรสอบถาม sayi-si
฿0.00
พระสังกัจจายกรุวัดขวาง เนื้อทองเหลืองเก่า
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระสังกัจจายน์
  • รหัสสินค้า : 001398

รายละเอียดสินค้า พระสังกัจจายกรุวัดขวาง เนื้อทองเหลืองเก่า

พระสังกัจจายกรุวัดขวาง เนื้อทองเหลืองเก่า

 

พระสังกัจจาย, พระสังกัจจายน์  หรือ พระภควัมบดี, คำว่า "ภควัมบดี" หรือ "ภควัมปติ" แปลว่า"ผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า" อันเป็นอีกนามหนึ่งของพระสังกัจจายน์หนึ่งในพระสาวกผู้ทรงเอกทัคคะ (เป็นเลิศ) ๘๐ รูป ของพระพุทธองค์


พระสังกัจจายเกิด ในวรรณะ พราหมณ์ ณ กรุงอุชเชนี มีผิวกายประหนึ่งทองคำมาตั้งแต่กำเนิดจึงได้นามว่า "กาญจน" และได้อุปสมบท โดยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าทำการบวชให้) ด้วยความที่ท่าน เป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะงดงามตามพระบาลีว่า "สุวณฺโณจวณฺณํ" คือมีผิวเหลืองดั่งทองคำเป็นที่เสน่หานิยมรักใคร่แก่พุทธบริษัท ทั้งชายหญิง มิว่าพระสังกัจจายท่านจะไปในสถานที่แห่งใดเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย ต่างก็พากันสรรเสริญว่า ท่านคือ พระบรมศาสดาเสด็จมาแล้ว


ด้วยความงดงามแห่งรูปกายนี้เองเป็นสาเหตุให้เกิดความหลงใหล คลั่งไคล้จากฝูงชน ทั้งชายหญิง จนเกิดเรื่องพิพาทกันไม่รู้จักหมดจักสิ้น ทำให้พระสังกัจจายเกิด สลดสังเวชในใจพิเคราะห์ดูว่าการมี รูปกายงดงาม ทำให้พุทธบริษัทต้องเดือดร้อนก่อให้เกิดทุกข์มากมาย ท่านจึงตั้งสมาธิอธิษฐานเปลี่ยนสรีระรูปร่างกลายเป็นร่างต่ำเตี้ย พระอุทรพลุ้ย ศีรษะใหญ่ขาสั้น


แม้จะอธิษฐานเปลี่ยนสรีระแล้ว ผลแห่งกุศลในอดีตชาติยังส่งให้พระสังกัจจายเป็น ที่รักใคร่นิยมยินดี มีแต่ผู้ให้ลาภสักการะสรรเสริญตลอดมามิได้ขาด จนได้รับการรับรองจากพระพุทธองค์ว่า ท่านเป็นพระสาวกผู้มีความเป็นเลิศทางโภคทรัพย์ และ ลาภสักการะ เสมอกันกับพระสิวลี  แม้พระองค์จะต้องนำพาคณะสงฆ์ ไปในถิ่นอันทุรกันดารเมื่อใด  ก็จะมีรับสั่งให้นิมนต์ พระสังกัจจายหรือ พระสิวลีรูปใดรูปหนึ่งตามไปกับหมู่คณะด้วย  ก็จะมีญาติโยมมาถวายภัตตาหาร และเครื่องสักการะต่าง ๆ จนมีเหลือเฟือ มิให้คณะสงฆ์ต้องลำบากเลย


นอกจากนั้น ท่านยังได้รับการยกย่อง จากพระบรมศาสดาว่าพระสังกัจจายนั้นเป็นเอตทัคคะล้ำเลิศในการอธิบายความแห่งคำที่ย่อลงแล้วได้อย่างพิสดาร ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดล้ำเลิศของพระสังกัจจายนั่นเอง


ส่วนที่มีการทำ พระปิดตา, พระสังกัจจายเป็น รูปปิดทวารทั้ง ๙ นั้นก็คือมือคู่หนึ่งปิดหน้า คือปิดตา ๒ ข้าง + ปิดจมูก ๒ + ปิดปาก ๑ + มืออีกคู่หนึ่งปิดที่หู ๒ข้าง + ส่วนอีกมือคู่หนึ่งนั้นปิดที่ทวารล่างทั้ง ๒ รวมเป็นปิดทวารทั้งเก้า เป็นอุปเท่ห์หมายถึงตอนที่พระสังกัจจายท่านกำลังเข้านิโรธ สมบัติ ทวารทั้งเก้าก็จะปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลาย เป็นความดับสนิท ของอาสวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะมาแผ้วพานได้เลย


จากมูลเหตุนี้เอง คณาจารย์ต่างๆท่านจึงสร้างรูปเคารพ เป็นรูปพระปิดตา และโดยส่วนใหญ่ ก็จะปลุกเสกให้เด่นไปทางเมตตามหานิยม โชคลาภโภคทรัพย์ ส่วนพระปิดตามหาอุตม์ เป็นนัยแห่งการป้องกันสรรพอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

คาถาบูชาพระสังกัจจาย


              ธัมมะจักกัง ปะทังสุตวา พุทชิตวา อมตังปะทัง สันติเกอะระหาโลเก โลกานัง หิตะการะนา

              ภันเต คะวัมปะติ นามะ ติสุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโตมะหาเถโร อะระโหเชฎถะโก มุนิ นัตถิเถโร สะโมอินทะ คันทัพพา อะสุระเทวา สักโกพรหมาภิปูชิโต
              นะโมพุทธธัสสะ คะวัมปะติสสะ
              นะโมธรรมมัสสะ คะวัมปะติสสะ
              นะโมสังฆัสสะคะวัมปะติสสะ
              สุขา สุขะ วะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง นิฏฐิตัง

 

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระสังกัจจาย และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องต่างๆ ได้ที่หน้าบทความ

 

NO. 532

                         

www.asiamulet.net "พระเครื่องเอเซีย"

สนใจติดต่อสอบถามบูชาพระเครื่อง

โทร. 081-4726519 / 081-4726668

*พระเครื่อง ทั่วไทย พระเครื่อง ทั่วทิศ 

คลิก พระเครื่องเอเซีย*

 

***คลิกวิธีการชำระเงินได้ที่นี่ครับ***